Projektledning – planering, styrning och kommunikation

Våra projektledare har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom processteknik. Vi planerar, organiserar och genomför olika typer utav anläggningsprojekt. Vi är ofta med i ett projekts alla faser, förstudie, förprojekt och genomförandeprojekt. Våra projektledare har alltid fokus på: funktion, acceptans, budget och tid. Som projektledare är det viktigt att ständigt utveckla sina metoder och verktyg för projektledning och projektadministration. Vi utbildar våra projektledare hos erkända företag och vi underhåller och utvecklar ständigt våra egna arbetsprocesser inom projektledning och projektadministration.

Anläggningsdesign i 3D

Detaljprojektering av kompletta processanläggningar är något som Rördesign arbetar med varje dag. Det kan gälla en enklare skid-monterad processutrustning till en komplett produktionsanläggning. Vi arbetar i moderna 3D verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Aveva PDMS.

Detaljprojektering i 3D möjliggör för samtliga intressenter att vara delaktiga i hela projekteringsprocessen, från ax till limpa. Den skapade 3D modellen är inte bara en illustrativ och informativ bild av anläggningen under projekteringens olika faser, utan den är också ett effektivt hjälpmedel under installation samt vid planering av produktionsanläggningens framtida drift och                                                                                        underhåll.                                                                               

Vi tar ibland hjälp av lokala företag för att utföra laserscanning av befintliga anläggningar. Detta för att minska miljöpåverkan och öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Anläggningsdesign i 3D

Detaljprojektering av kompletta processanläggningar är något som Rördesign arbetar med varje dag. Det kan gälla en enklare skid-monterad processutrustning till en komplett produktionsanläggning. Vi arbetar i moderna 3D verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Aveva PDMS.

Detaljprojektering i 3D möjliggör för samtliga intressenter att vara delaktiga i hela projekteringsprocessen, från ax till limpa. Den skapade 3D modellen är inte bara en illustrativ och informativ bild av anläggningen under projekteringens olika faser, utan den är också ett effektivt hjälpmedel under installation samt vid planering av produktionsanläggningens framtida drift och underhåll.

Vi tar ibland hjälp av lokala företag för att utföra laserscanning av befintliga anläggningar. Detta för att minska miljöpåverkan och öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Montageledning och kvalitetskontroll

Våra uppdragsgivare önskar ofta stöd och hjälp vid tillverkning och montage av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Det kan gälla tillverknings- och montagekontroll, men det kan också gälla montageledning på anläggningen.

Vi har ett dokumenterat arbetssätt att bedriva tillverknings- och montagekontroll för att säkerställa att kvalitén på tillverkning och utförda installationer uppfyller uppdragsgivarens krav och förväntningar.

Våra montageledare har BAS-P och BAS-U utbildning vilket säkerställer att tillverkning och montage kan ske på ett, för människor och miljö, säkert sätt.

Balans och styrning i verksamheten

En förutsättning för att kunna lära sig av misstag är att vi har en grund att stå på. Grunden använder vi som måttstock för de unika projekten eller tjänsterna. Vi måste med andra ord kunna mäta vår förmåga för att kunna styra förbättringsarbetet.

Rördesign har hjälpt flera företag att utveckla ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi har hjälpt flera företag att definiera ett målstyrningsverktyg och vi har bedrivit utbildning för näringslivet och högskola med positivt resultat.

Vi har också varit med och tagit fram ISO-standarder som medlemmar i SIS tekniska kommitté för kvalitetsledning.