Frågor om Rördesign i Göteborg AB

Martin Abrahamsson
VD
Telefon +46 31 85 96 02
Mobil +46 730 29 52 99
martin.abrahamsson@rordesign.se

Martin Abrahamsson arbetar som VD för Rördesign och har varit anställd sedan 1998. Kontakta Martin om du har frågor om våra tjänster och produkter.

Frågor om vårt kontor i Stenungsund

Michael Skoglund
Platschef Stenungsund
+46 85 96 22
+46 738 38 33 04
michael.skoglund@rordesign.se

Michael Skoglund arbetar som projektingenjör för Rördesign och har varit anställd sedan 1988. Kontakta Michael om du har frågor om vårt kontor i Stenungsund.

Frågor om att arbeta på Rördesign

Rickard Brimstad
Projektingenjör
Telefon +46 31 85 96 21

rickard.brimstad@rordesign.se

Rickard Brimstad arbetar som projektingenjör för Rördesign och har varit anställd sedan 2012. Kontakta Rickard om du har frågor om vårt kontor i Göteborg.

Frågor om fakturor och administration

Malin Bergand
Ekonomiansvarig
Telefon +46 31 85 96 10

malin.bergand@rordesign.se

Malin Bergand arbetar som ekonominasvarig och har varit anställd på Rördesign sedan januari 2022. Har du frågor som rör fakturor eller administration så kontakta Malin