Konsulterande ingenjörer inom processteknik

Rördesign är tekniska konsulter inom rörteknik, processteknik och mekanik. Vårt mål är att finna innovativa, säkra och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra uppdragsgivares konkurrenskraft. Vi vill i våra uppdrag förstå hela processen och därmed bidra till ett bättre resultat.

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem. Våra uppdrag genomför vi ute hos våra kunder eller i egen regi på något av våra kontor och alltid med fokus på: funktion, acceptans, budget och tid.

Uppdragsgivarna finns framförallt inom kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi samarbetar även med företag som levererar avancerad processutrustning nationellt och internationellt och deltar allt oftare i olika miljöförbättrande uppdrag.

Rördesign skall kontinuerligt underhålla och utveckla sin verksamhet inom processteknik. Vi skall möta våra uppdragsgivares förväntningar och vi skall vara den naturliga samarbetspartnern nu och i framtiden. Vi skall vara ett attraktivt och tryggt företag för våra medarbetare. Varje enskild medarbetare skall kontinuerligt utvecklas i sin yrkesroll i syfte att känna personlig tillfredställelse och önskan om att lära sig mera.

Ett brett spektrum av kvalificerade tjänster
Vi är specialister inom teknikområdet processteknik. Våra medarbetare är alla välutbildade ingenjörer med djup kunskap och lång erfarenhet. Vår strävan är kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning av alla anställda i företaget. Personlig utveckling är lika viktigt för Rördesign som för den enskilde medarbetaren.

Rördesign är ett familjeägt företag som grundades 1978 av Olle Abrahamsson. De viktigaste kunderna vid starten var Shell raffinaderi Göteborg, BP raffinaderi Göteborg, GVA, Esso Chemicals Stenungsund och Eka Chemicals i Bohus.

Under årens lopp har företaget och verksamheten utvecklats till att omfatta fler branscher och många fler uppdragsgivare inom miljö- och återvinningsteknik. Exempel på uppdrag inom dessa områden är biobränsle, förnyelsebar energi, LNG och vätgas. Denna inriktning innebär att vi är med och bidrar till en hållbar och miljövänligare framtid och en klimatsmart värld.