Vi söker erfarna projektledare och rörkonstruktörer

Vi söker dig som vill vara en del av Rördesigns fortsatta utveckling och expansion. Våra kunder finns inom sektorerna kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi har också uppdrag inom branscher som miljö- och återvinningsteknik samt naturgasapplikationer. Rördesigns ingenjörer utgår från kontoren i Göteborg och Stenungsund eller stationeras hos någon av våra uppdragsgivare.   Vem är du? Du gillar teknik och utmanande projekt. Du är en lagspelare och jobbar gärna i grupp för att hitta den bästa lösningen. Du är erfaren ingenjör inom maskin-/energiteknik. Du kan vara gymnasie-, högskole- eller civilingenjör samt YH-utbildad rörkonstruktör. Du ska ha minst 8 års erfarenhet inom branschen och gärna arbetat som projektledare, delprojektledare, montageledare eller senior rörkonstruktör. Vi söker dig som:

  • gärna delar med dig av dina kunskaper (mentorskap)
  • är beredd att ta en ledande roll i våra projekt
  • har erfarenhet av kalkylarbete och tidsplanering
  • är socialt kompetent, kommunikativ och kan arbeta både självständigt och i grupp
  • har lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift

Att arbeta på Rördesign Du kommer att arbeta tillsammans med ca 25 andra ingenjörer med arbetsuppgifter som layoutarbete, rörkonstruktion och detaljkonstruktion av mekanisk utrustning. Arbetsuppgifterna medför ibland resor i tjänsten. Hos oss arbetar du med detaljprojektering av nya processanläggningar, ombyggnader och/eller modifieringar i befintliga processanläggningar. Till din hjälp har du moderna ingenjörsverktyg såsom Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D, Aveva PDMS, Intergraph SmartPlant Isometrics, Intergraph VVD och SST CAE-Pipe. Fler utvecklingsmöjligheter inom IEW Group Rördesign samarbetar med Pidab i det gemensamt ägda bolaget IEW Group. Bildandet av IEW Group är ett resultat av våra uppdragsgivares önskemål om att placera uppdrag hos en samarbetspartner som har kompetens inom många ingenjörsdiscipliner och som kan ta helhetsansvar. Detta ger dig möjligheten att kunna delta i multidisciplinära uppdrag och leverans av komplett anläggning. Kontakt och ansökan Rördesign erbjuder tillsvidareanställning i ett företag som växer och utvecklas. Tycker du att det låter intressant, tveka inte att kontakta vår vd Sture Börjesson på: sture.borjesson@rordesign.se Ansökan skickar du till info@rordesign.se Märk din intresseanmälan med ”Erfaren projektledare/rörkonstruktör”. Ladda ner annons som pdf

Läs mer

Vi söker juniora rörkonstruktörer

Vi söker dig som vill vara en del av Rördesigns fortsatta utveckling och expansion. Våra kunder finns inom sektorerna kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi har också uppdrag inom branscher som miljö- och återvinningsteknik samt naturgasapplikationer. Rördesigns ingenjörer utgår från kontoren i Göteborg och Stenungsund eller stationeras hos någon av våra uppdragsgivare. Vem är du? Du gillar teknik och utmanande projekt. Du är en lagspelare och jobbar gärna i grupp för att hitta den bästa lösningen. Du är utbildad ingenjör inom maskin-/energiteknik. Du kan vara högskoleingenjör, civilingenjör eller YH-utbildad rörkonstruktör. Du får gärna ha några års erfarenhet inom branschen, men du kan också vara nyutexaminerad. Vi söker dig som:

  • är nyfiken och intresserad av teknik
  • är kreativ och inte rädd för utmaningar i ditt yrkesliv
  • är arbetsam och noggrann
  • är socialt kompetent, kommunikativ och kan arbeta både självständigt och i grupp
  • har lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift

Att arbeta på Rördesign Du kommer att arbeta tillsammans med ca 25 andra ingenjörer med arbetsuppgifter som layoutarbete, rörkonstruktion och detaljkonstruktion av mekanisk utrustning. Arbetsuppgifterna medför ibland resor i tjänsten. Hos oss arbetar du med detaljprojektering av nya processanläggningar, ombyggnader och/eller modifieringar i befintliga processanläggningar. Till din hjälp har du moderna ingenjörsverktyg såsom Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D, Aveva PDMS, Intergraph SmartPlant Isometrics, Intergraph VVD och SST CAE-Pipe. Fler utvecklingsmöjligheter inom IEW Group Rördesign samarbetar med Pidab i det gemensamt ägda bolaget IEW Group. Bildandet av IEW Group är ett resultat av våra uppdragsgivares önskemål om att placera uppdrag hos en samarbetspartner som har kompetens inom många ingenjörsdiscipliner och som kan ta helhetsansvar. Detta ger dig möjligheten att kunna delta i multidisciplinära uppdrag och leverans av komplett anläggning. Kontakt och ansökan Rördesign erbjuder tillsvidareanställning i ett företag som växer och utvecklas. Tycker du att det låter intressant, tveka inte att kontakta vår vd Sture Börjesson på: sture.borjesson@rordesign.se Ansökan skickar du till info@rordesign.se Märk din intresseanmälan med ”Junior rörkonstruktör”. Ladda ner annons som pdf

Läs mer

Att jobba på Rördesign

Rördesign som arbetsgivare Att arbeta på Rördesign betyder frihet under ansvar. Alla jobbar mot samma mål och vi har högt i tak. Atmosfären är lättsam, öppen och inkluderande och man kan prata om allt. Hos oss får man jobba med utmanande och stimulerande uppdrag. Ofta är vi med i projekten från början till slut. I arbetsgruppen möter man medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund. Vår grundsyn är att alla stöttar varandra i arbetet. Det ska vara lätt att få support från medarbetare vid hög arbetsbelastning. Vi bemöter våra kunder med respekt och blir därför bemötta på ett bra sätt. Vi är respekterade och anses som engagerade, erfarna och pålitliga. Ett kvitto på att vi är omtyckta är de långa samarbeten vi har med många av våra uppdragsgivare. Varierade arbetsuppgifter Våra arbetsuppgifter är varierande och innefattar: projektledning, del-projektledning, montageledning, detalj- och anläggningskonstruktion, hållfasthetsberäkningar, inköp av teknisk utrustning och entreprenader samt uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet och miljö. Ett uppskattat introduktionsprogram Alla nyanställda får ett anpassat introduktionsprogram och en utsedd mentor som kan stötta vid behov. Denna introduktion är mycket uppskattad av våra nya medarbetare. Programmet innefattar genomgång och uppfräschning av tekniska färdigheter. Vi går igenom de arbetsverktyg vi använder och de rutiner vi har på företaget. Självklart blir man också introducerad för alla medarbetare. Utbildning och kompetensutveckling För Rördesign är det viktigt att alla medarbetare ständigt kan utvecklas i sitt arbete. Vi ser till att alla får del av både externa- och interna utbildningsprogram. Vi uppmuntrar egna initiativ och alla får chansen att hitta relevanta utbildningar. Relevanta utbildningar kan t.ex. vara Bas P/Bas U, rörledningar inom industrin, pumputbildning, hantering av våra 3D-verktyg eller projektledning. Rördesign arrangerar också regelbundna konferens- och utbildningsresor där alla medarbetare deltar.

Läs mer

Konsulterande ingenjörer inom processteknik

Rördesign är tekniska konsulter inom rörteknik, processteknik och mekanik. Vårt mål är att finna innovativa, säkra och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra uppdragsgivares konkurrenskraft. Vi vill i våra uppdrag förstå hela processen och därmed bidra till ett bättre resultat.

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem. Våra uppdrag genomför vi ute hos våra kunder eller i egen regi på något av våra kontor och alltid med fokus på: funktion, acceptans, budget och tid.

Uppdragsgivarna finns framförallt inom kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi samarbetar även med företag som levererar avancerad processutrustning nationellt och internationellt och deltar allt oftare i olika miljöförbättrande uppdrag.

Rördesign skall kontinuerligt underhålla och utveckla sin verksamhet inom processteknik. Vi skall möta våra uppdragsgivares förväntningar och vi skall vara den naturliga samarbetspartnern nu och i framtiden. Vi skall vara ett attraktivt och tryggt företag för våra medarbetare. Varje enskild medarbetare skall kontinuerligt utvecklas i sin yrkesroll i syfte att känna personlig tillfredställelse och önskan om att lära sig mera.

Ett brett spektrum av kvalificerade tjänster
Vi är specialister inom teknikområdet processteknik. Våra medarbetare är alla välutbildade ingenjörer med djup kunskap och lång erfarenhet. Vår strävan är kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning av alla anställda i företaget. Personlig utveckling är lika viktigt för Rördesign som för den enskilde medarbetaren.

Rördesign är ett familjeägt företag som grundades 1978 av Olle Abrahamsson. De viktigaste kunderna vid starten var Shell raffinaderi Göteborg, BP raffinaderi Göteborg, GVA, Esso Chemicals Stenungsund och Eka Chemicals i Bohus.

Under årens lopp har företaget och verksamheten utvecklats till att omfatta fler branscher och många fler uppdragsgivare inom miljö- och återvinningsteknik. Exempel på uppdrag inom dessa områden är biobränsle, förnyelsebar energi, LNG och vätgas. Denna inriktning innebär att vi är med och bidrar till en hållbar och miljövänligare framtid och en klimatsmart värld.

Moderna ingenjörsverktyg
Vi använder moderna ingenjörsverktyg som Aveva PDMS, Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Autodesk AutoCad för detaljprojektering av processutrustning och processanläggningar. För hållfasthetsberäkningar använder vi EDRMedeso CAEPIPE samt Intergraph VVD.

Läs mer

Mekanisk design

Rördesign är specialister inom mekanisk design av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Vi väljer material, vi utför hållfasthetsberäkningar och vi utför detaljkonstruktion som tillsammans resulterar i ett komplett underlag för tillverkning och installation. Vi arbetar i moderna verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Autocad, SKIOS Engineering CAEPIPE samt Intergraph VVD. Vi är duktiga på att lösa våra uppdragsgivares problem. Det kan gälla ett haveri, att någon utrustning gått sönder. Det kan gälla en ombyggnad av en befintlig anläggning för att nå en ökad produktionskapacitet. Det är då vår flexibilitet, våra medarbetares kunskap och erfarenhet är som viktigast. Rördesigns kunskap och erfarenhet av större anläggningsprojekt, underhållsprojekt och underhållsuppdrag har gett oss en stark position på marknaden. Vi strävar efter att vara våra uppdragsgivares förstahandsval.

Läs mer