Projektledning – planering, styrning och kommunikation

Våra projektledare har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom processteknik. Vi planerar, organiserar och genomför olika typer utav anläggningsprojekt. Vi är ofta med i ett projekts alla faser, förstudie, förprojekt och genomförandeprojekt. Våra projektledare har alltid fokus på: funktion, acceptans, budget och tid. Som projektledare är det viktigt att ständigt utveckla sina metoder och verktyg för projektledning och projektadministration. Vi utbildar våra projektledare hos erkända företag och vi underhåller och utvecklar ständigt våra egna arbetsprocesser inom projektledning och projektadministration.

Läs mer

Anläggningsdesign i 3D

Detaljprojektering av kompletta processanläggningar är något som Rördesign arbetar med varje dag. Det kan gälla en enklare skid-monterad processutrustning till en komplett produktionsanläggning. Vi arbetar i moderna 3D verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Aveva PDMS.

Detaljprojektering i 3D möjliggör för samtliga intressenter att vara delaktiga i hela projekteringsprocessen, från ax till limpa. Den skapade 3D modellen är inte bara en illustrativ och informativ bild av anläggningen under projekteringens olika faser, utan den är också ett effektivt hjälpmedel under installation samt vid planering av produktionsanläggningens framtida drift och underhåll.

Vi tar ibland hjälp av lokala företag för att utföra laserscanning av befintliga anläggningar. Detta för att minska miljöpåverkan och öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Läs mer

Mekanisk design

Rördesign är specialister inom mekanisk design av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Vi väljer material, vi utför hållfasthetsberäkningar och vi utför detaljkonstruktion som tillsammans resulterar i ett komplett underlag för tillverkning och installation. Vi arbetar i moderna verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Autocad, SKIOS Engineering CAEPIPE samt Intergraph VVD. Vi är duktiga på att lösa våra uppdragsgivares problem. Det kan gälla ett haveri, att någon utrustning gått sönder. Det kan gälla en ombyggnad av en befintlig anläggning för att nå en ökad produktionskapacitet. Det är då vår flexibilitet, våra medarbetares kunskap och erfarenhet är som viktigast. Rördesigns kunskap och erfarenhet av större anläggningsprojekt, underhållsprojekt och underhållsuppdrag har gett oss en stark position på marknaden. Vi strävar efter att vara våra uppdragsgivares förstahandsval.

Läs mer

Montageledning och kvalitetskontroll

Våra uppdragsgivare önskar ofta stöd och hjälp vid tillverkning och montage av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Det kan gälla tillverknings- och montagekontroll, men det kan också gälla montageledning på anläggningen.

Vi har ett dokumenterat arbetssätt att bedriva tillverknings- och montagekontroll för att säkerställa att kvalitén på tillverkning och utförda installationer uppfyller uppdragsgivarens krav och förväntningar.

Våra montageledare har BAS-P och BAS-U utbildning vilket säkerställer att tillverkning och montage kan ske på ett, för människor och miljö, säkert sätt.

Läs mer

Balans och styrning i verksamheten

En förutsättning för att kunna lära sig av misstag är att vi har en grund att stå på. Grunden använder vi som måttstock för de unika projekten eller tjänsterna. Vi måste med andra ord kunna mäta vår förmåga för att kunna styra förbättringsarbetet.

Rördesign har hjälpt flera företag att utveckla ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi har hjälpt flera företag att definiera ett målstyrningsverktyg och vi har bedrivit utbildning för näringslivet och högskola med positivt resultat.

Vi har också varit med och tagit fram ISO-standarder som medlemmar i SIS tekniska kommitté för kvalitetsledning.

Läs mer