Nya tankar och rörsystem för Sandvik

Sandvik Materials Technology är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och produkter i speciallegeringar. Produkter som efterfrågas av de mest krävande industrierna.

Hantering av syror i processen medför risker och vårt uppdrag omfattar flera säkerhetshöjande åtgärder i Sandvik Materials Technologys anläggning för elektropolering av rörämnen.

 

Projektansvarig uppdragstagare är IEW Group som ägs gemensamt av Rördesign och Pidab. IEW Group är en helhetstänkande partner för multidisciplinära anläggningsprojekt i processindustrin. IEW Group hämtar ingenjörsresurser till projektverksamheten från de båda moderbolagen.

I uppdraget projekterar medarbetare från Rördesign nya tankar och rörsystem för anläggningens elektrolytberedning så att säkerheten ökar vid tillredning av elektrolytsyra. Genom dessa åtgärder reducerar vi riskerna för personskador, miljöpåverkan och egendomsskador.

IEW Group har haft ansvar för processdesign, konstruktion, upphandlingar, montage och driftsättning.
Driftsättning i april 2017.

Läs mer om iewgroup.se

Läs mer

Projektering av ny mät- och reglerstation

Swedegas investerar i en ny högtrycksledning för naturgas mellan stamnätet och Preems nya vätgasanläggning som ska byggas vid raffinaderiet i Göteborg. Preems vätgasanläggning gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Vätgas är en viktig komponent när förnybara drivmedel produceras och det har länge varit brist på vätgas som begränsat produktionen.

Elajo Mekanik AB fick totalentreprenaden för den nya mät- och reglerstationen där Rördesign har gjort layouter, beräkningar och tillverkningsunderlag.

Läs mer

AkzoNobel

Ny processventilation minskar exponering för elektrolytaerosoler
AkzoNobel PPC producerar klorat och väteperoxid i Alby. För att minska personalens exponering för elektrolytaerosoler investerar man nu i en ny processventilation.

Rördesign har projekterat tillhörande rörsystem och medverkat vid upphandling och montage. Driftsättning sker under hösten 2018.

Läs mer