Arbeta inhouse eller hos våra uppdragsgivare

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem och vi genomför våra uppdrag ute hos kund eller i egen regi på något av våra kontor i Göteborg eller Stenungsund.

Inhouse
Inhouseuppdrag innebär att vi sitter i Rördesigns lokaler och använder egna programvaror. Vi använder ofta Rördesigns tekniska standarder och ledningssystem för kvalitet och miljö. Kunderna och uppdragen kan vara lokaliserade i hela Sverige och innebär ibland resor.

Resursförstärkning
Dessa uppdrag innebär att vi är stationerade hos kunder i vår närhet. Uppdragen omfattar allt från resursförstärkning i våra kunders internationella miljardprojekt till löpande underhållsuppdrag.