Projektering av ny mät- och reglerstation

Swedegas investerar i en ny högtrycksledning för naturgas mellan stamnätet och Preems nya vätgasanläggning som ska byggas vid raffinaderiet i Göteborg. Preems vätgasanläggning gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Vätgas är en viktig komponent när förnybara drivmedel produceras och det har länge varit brist på vätgas som begränsat produktionen.

Elajo Mekanik AB fick totalentreprenaden för den nya mät- och reglerstationen där Rördesign har gjort layouter, beräkningar och tillverkningsunderlag.