AkzoNobel

Ny processventilation minskar exponering för elektrolytaerosoler
AkzoNobel PPC producerar klorat och väteperoxid i Alby. För att minska personalens exponering för elektrolytaerosoler investerar man nu i en ny processventilation.

Rördesign har projekterat tillhörande rörsystem och medverkat vid upphandling och montage. Driftsättning sker under hösten 2018.