Balans och styrning i verksamheten

En förutsättning för att kunna lära sig av misstag är att vi har en grund att stå på. Grunden använder vi som måttstock för de unika projekten eller tjänsterna. Vi måste med andra ord kunna mäta vår förmåga för att kunna styra förbättringsarbetet.

Rördesign har hjälpt flera företag att utveckla ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi har hjälpt flera företag att definiera ett målstyrningsverktyg och vi har bedrivit utbildning för näringslivet och högskola med positivt resultat.

Vi har också varit med och tagit fram ISO-standarder som medlemmar i SIS tekniska kommitté för kvalitetsledning.