Projektledning – planering, styrning och kommunikation

Våra projektledare har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom processteknik. Vi planerar, organiserar och genomför olika typer utav anläggningsprojekt. Vi är ofta med i ett projekts alla faser, förstudie, förprojekt och genomförandeprojekt. Våra projektledare har alltid fokus på: funktion, acceptans, budget och tid. Som projektledare är det viktigt att ständigt utveckla sina metoder och verktyg för projektledning och projektadministration. Vi utbildar våra projektledare hos erkända företag och vi underhåller och utvecklar ständigt våra egna arbetsprocesser inom projektledning och projektadministration.