Montageledning och kvalitetskontroll

Våra uppdragsgivare önskar ofta stöd och hjälp vid tillverkning och montage av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Det kan gälla tillverknings- och montagekontroll, men det kan också gälla montageledning på anläggningen.

Vi har ett dokumenterat arbetssätt att bedriva tillverknings- och montagekontroll för att säkerställa att kvalitén på tillverkning och utförda installationer uppfyller uppdragsgivarens krav och förväntningar.

Våra montageledare har BAS-P och BAS-U utbildning vilket säkerställer att tillverkning och montage kan ske på ett, för människor och miljö, säkert sätt.