Mekanisk design

Rördesign är specialister inom mekanisk design av processutrustning, mekaniska konstruktioner och rörsystem. Vi väljer material, vi utför hållfasthetsberäkningar och vi utför detaljkonstruktion som tillsammans resulterar i ett komplett underlag för tillverkning och installation. Vi arbetar i moderna verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Autocad, SKIOS Engineering CAEPIPE samt Intergraph VVD. Vi är duktiga på att lösa våra uppdragsgivares problem. Det kan gälla ett haveri, att någon utrustning gått sönder. Det kan gälla en ombyggnad av en befintlig anläggning för att nå en ökad produktionskapacitet. Det är då vår flexibilitet, våra medarbetares kunskap och erfarenhet är som viktigast. Rördesigns kunskap och erfarenhet av större anläggningsprojekt, underhållsprojekt och underhållsuppdrag har gett oss en stark position på marknaden. Vi strävar efter att vara våra uppdragsgivares förstahandsval.