Noggrannhet och tålamod är det som krävs

”Vi arbetar i långa och komplexa projekt. Projekt där vi möter utmanande uppgifter och förändringar att hantera. För att lyckas i rollen som ingenjör krävs det därför både tålamod och noggrannhet.”

Johan har varit anställd på Rördesign sedan 1988.
”Det är lång tid på samma ställe, men jag har inte tröttnat på vare sig mitt yrke eller Rördesign. Jag tycker att jag lär mig något nytt hela tiden och Rördesign har uppdrag som ger mig den stimulans jag behöver för att trivas.”

Johan är ansvarig projektledare för flera stora projekt samtidigt som han ansvarar för Rördesigns tekniska standards.

”Vi strävar hela tiden efter att förbättra och höja kvalitén i allt vi gör. Vår tekniska standard och vårt kvalitetssystem är därför viktiga för oss. De gör att vi kan kan förbättra och förenkla konstruktionsarbetet. På så sätt uppnår vi både tids- och kostnadsbesparingar. Fördelar som våra kunder drar nytta av.

I projektgruppen strävar jag som projektledare alltid efter att ge projektmedlemmarna de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett kvalitativt arbete. Min ambition är att hjälpa alla att – ha tummen i spåret.”

”På Rördesign har vi en kultur där ifrågasättande genomsyrar allt. Alltid med ambitionen att förbättra oss själva i arbetet och det vi levererar. Jag gillar att arbeta på ett mindre företag. Alla känner alla, organisationen är platt och det är lätt att göra sin röst hörd.
Vår styrka är företagets ambition att designa framtidens processanläggningar, våra medarbetares starka drivkraft, breda kompetens och erfarenhet.”