Att jobba på Rördesign

Rördesign som arbetsgivare Att arbeta på Rördesign betyder frihet under ansvar. Alla jobbar mot samma mål och vi har högt i tak. Atmosfären är lättsam, öppen och inkluderande och man kan prata om allt. Hos oss får man jobba med utmanande och stimulerande uppdrag. Ofta är vi med i projekten från början till slut. I arbetsgruppen möter man medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund. Vår grundsyn är att alla stöttar varandra i arbetet. Det ska vara lätt att få support från medarbetare vid hög arbetsbelastning. Vi bemöter våra kunder med respekt och blir därför bemötta på ett bra sätt. Vi är respekterade och anses som engagerade, erfarna och pålitliga. Ett kvitto på att vi är omtyckta är de långa samarbeten vi har med många av våra uppdragsgivare. Varierade arbetsuppgifter Våra arbetsuppgifter är varierande och innefattar: projektledning, del-projektledning, montageledning, detalj- och anläggningskonstruktion, hållfasthetsberäkningar, inköp av teknisk utrustning och entreprenader samt uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet och miljö. Ett uppskattat introduktionsprogram Alla nyanställda får ett anpassat introduktionsprogram och en utsedd mentor som kan stötta vid behov. Denna introduktion är mycket uppskattad av våra nya medarbetare. Programmet innefattar genomgång och uppfräschning av tekniska färdigheter. Vi går igenom de arbetsverktyg vi använder och de rutiner vi har på företaget. Självklart blir man också introducerad för alla medarbetare. Utbildning och kompetensutveckling För Rördesign är det viktigt att alla medarbetare ständigt kan utvecklas i sitt arbete. Vi ser till att alla får del av både externa- och interna utbildningsprogram. Vi uppmuntrar egna initiativ och alla får chansen att hitta relevanta utbildningar. Relevanta utbildningar kan t.ex. vara Bas P/Bas U, rörledningar inom industrin, pumputbildning, hantering av våra 3D-verktyg eller projektledning. Rördesign arrangerar också regelbundna konferens- och utbildningsresor där alla medarbetare deltar.