Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

Vi strävar efter att skapa meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter för våra medarbetare. Arbetsuppgifter anpassas till utbildning, kompetens och erfarenhet.

Den verksamhet som våra uppdragsgivare bedriver innehåller arbetsmiljörisker. Som konsulter ute på våra uppdragsgivares arbetsplatser blir vi exponerade för risker. Entreprenörer, där även konsulter innefattas, är generellt överrepresenterade i olycksstatistiken.

Det finns därför ett starkt gemensamt intresse från uppdragsgivare och från entreprenadföretag att minska antalet arbetsmiljörelaterade tillbud och olycksfall. En riskanalys genomförs för varje medarbetare före, under och efter uppdraget.

Vårt mål är att vidmakthålla en god och säker arbetsmiljö på varje arbetsplats samt att alltid försöka förhindra olycksfall och ohälsa. Vi har en arbetsmiljökommitté som arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö.

Rördesign strävar efter att ha friska medarbetare genom att erbjuda friskvårdsbidrag och anordna olika aktiviteter. Vi kan spela fotboll, delta i motionslopp, segla, utbilda oss i näringslära och annat som bidrar till ett ökat välbefinnande.