Anläggningsdesign i 3D

Detaljprojektering av kompletta processanläggningar är något som Rördesign arbetar med varje dag. Det kan gälla en enklare skid-monterad processutrustning till en komplett produktionsanläggning. Vi arbetar i moderna 3D verktyg som Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Aveva PDMS.

Detaljprojektering i 3D möjliggör för samtliga intressenter att vara delaktiga i hela projekteringsprocessen, från ax till limpa. Den skapade 3D modellen är inte bara en illustrativ och informativ bild av anläggningen under projekteringens olika faser, utan den är också ett effektivt hjälpmedel under installation samt vid planering av produktionsanläggningens framtida drift och underhåll.

Vi tar ibland hjälp av lokala företag för att utföra laserscanning av befintliga anläggningar. Detta för att minska miljöpåverkan och öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten.