Ett brett spektra av kvalificerade tjänster

Vi är specialiserade inom teknikområdet processteknik. Våra medarbetare är alla välutbildade ingenjörer med djup kunskap och lång erfarenhet. Vi strävar efter kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning av alla anställda i företaget. Personlig utveckling är lika viktigt för Rördesign som för den enskilde medarbetaren.

Rördesign grundades 1978 av Olle Abrahamsson. De viktigaste kunderna vid starten 1978 var Shell raffinaderi Göteborg, BP raffinaderi Göteborg och Esso Chemicals Stenungsund. Sedan dess har företaget och verksamheten utvecklats till att omfatta fler branscher och många fler uppdragsgivare. Ett antal nya spännande branscher för Rördesign är miljö- och återvinningsteknik samt naturgasapplikationer (LNG).

Vid starten 1978 var ritbord och räknesticka ingenjörens viktigaste arbetsverktyg. Idag använder vi moderna ingenjörsverktyg som Aveva PDMS, Autodesk Inventor, Plant 3D och Autdesk AutoCad för detaljprojektering av processutrustning och processanläggningar. För hållfasthetsberäkningar använder vi SST CAE Pipe samt Intergraph VVD.

Vår vision
Rördesign skall kontinuerligt underhålla och utveckla sin verksamhet inom teknikområdet processteknik. Vi skall möta våra uppdragsgivares förväntningar – vi skall vara den naturliga samarbetspartnern nu och i framtiden. Vi skall vara ett attraktivt och tryggt företag för våra medarbetare. Varje enskild medarbetare skall kontinuerligt utvecklas i sin yrkesroll i syfte att känna personlig tillfredställelse och önskan om att lära sig mera.