Konsulterande ingenjörer inom processteknik

Rördesign är tekniska konsulter inom rörteknik, processteknik och mekanik. Vårt mål är att finna innovativa, säkra och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra uppdragsgivares konkurrenskraft. Vi vill i våra uppdrag förstå hela processen och därmed bidra till ett bättre resultat.

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem. Våra uppdrag genomför vi ute hos våra kunder eller i egen regi på något av våra kontor och alltid med fokus på: funktion, acceptans, budget och tid.

Uppdragsgivarna finns framförallt inom kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi samarbetar även med företag som levererar avancerad processutrustning nationellt och internationellt och deltar allt oftare i olika miljöförbättrande uppdrag.

Rördesign skall kontinuerligt underhålla och utveckla sin verksamhet inom processteknik. Vi skall möta våra uppdragsgivares förväntningar och vi skall vara den naturliga samarbetspartnern nu och i framtiden. Vi skall vara ett attraktivt och tryggt företag för våra medarbetare. Varje enskild medarbetare skall kontinuerligt utvecklas i sin yrkesroll i syfte att känna personlig tillfredställelse och önskan om att lära sig mera.

Ett brett spektrum av kvalificerade tjänster
Vi är specialister inom teknikområdet processteknik. Våra medarbetare är alla välutbildade ingenjörer med djup kunskap och lång erfarenhet. Vår strävan är kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning av alla anställda i företaget. Personlig utveckling är lika viktigt för Rördesign som för den enskilde medarbetaren.

Rördesign är ett familjeägt företag som grundades 1978 av Olle Abrahamsson. De viktigaste kunderna vid starten var Shell raffinaderi Göteborg, BP raffinaderi Göteborg, GVA, Esso Chemicals Stenungsund och Eka Chemicals i Bohus.

Under årens lopp har företaget och verksamheten utvecklats till att omfatta fler branscher och många fler uppdragsgivare inom miljö- och återvinningsteknik. Exempel på uppdrag inom dessa områden är biobränsle, förnyelsebar energi, LNG och vätgas. Denna inriktning innebär att vi är med och bidrar till en hållbar och miljövänligare framtid och en klimatsmart värld.

Moderna ingenjörsverktyg
Vi använder moderna ingenjörsverktyg som Aveva PDMS, Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D och Autodesk AutoCad för detaljprojektering av processutrustning och processanläggningar. För hållfasthetsberäkningar använder vi EDRMedeso CAEPIPE samt Intergraph VVD.

Läs mer

Vi söker erfarna projektledare och rörkonstruktörer

Vi söker dig som vill vara en del av Rördesigns fortsatta utveckling och expansion. Våra kunder finns inom sektorerna kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi har också uppdrag inom branscher som miljö- och återvinningsteknik samt naturgasapplikationer.

Rördesigns ingenjörer utgår från kontoren i Göteborg och Stenungsund eller stationeras hos någon av våra uppdragsgivare.

 

Vem är du?
Du gillar teknik och utmanande projekt. Du är en lagspelare och jobbar gärna i grupp för att hitta den bästa lösningen. Du är erfaren ingenjör inom maskin-/energiteknik. Du kan vara gymnasie-, högskole- eller civilingenjör samt YH-utbildad rörkonstruktör. Du ska ha minst 8 års erfarenhet inom branschen och gärna arbetat som projektledare, delprojektledare, montageledare eller senior rörkonstruktör.

Vi söker dig som:

  • gärna delar med dig av dina kunskaper (mentorskap)
  • är beredd att ta en ledande roll i våra projekt
  • har erfarenhet av kalkylarbete och tidsplanering
  • är socialt kompetent, kommunikativ och kan arbeta både självständigt och i grupp
  • har lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift

Att arbeta på Rördesign
Du kommer att arbeta tillsammans med ca 25 andra ingenjörer med arbetsuppgifter som layoutarbete, rörkonstruktion och detaljkonstruktion av mekanisk utrustning. Arbetsuppgifterna medför ibland resor i tjänsten.

Hos oss arbetar du med detaljprojektering av nya processanläggningar, ombyggnader och/eller modifieringar i befintliga processanläggningar. Till din hjälp har du moderna ingenjörsverktyg såsom Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor, Autodesk Plant 3D, Aveva PDMS, Intergraph SmartPlant Isometrics, Intergraph VVD och SST CAE-Pipe.

Fler utvecklingsmöjligheter inom IEW Group
Rördesign samarbetar med Pidab i det gemensamt ägda bolaget IEW Group. Bildandet av IEW Group är ett resultat av våra uppdragsgivares önskemål om att placera uppdrag hos en samarbetspartner som har kompetens inom många ingenjörsdiscipliner och som kan ta helhetsansvar.
Detta ger dig möjligheten att kunna delta i multidisciplinära uppdrag och leverans av komplett anläggning.

Kontakt och ansökan
Rördesign erbjuder tillsvidareanställning i ett företag som växer och utvecklas. Tycker du att det låter intressant, tveka inte att kontakta vår vd Sture Börjesson på: sture.borjesson@rordesign.se

Ansökan skickar du till info@rordesign.se
Märk din intresseanmälan med ”Erfaren projektledare/rörkonstruktör”.

Ladda ner annons som pdf

Läs mer

Arbeta inhouse eller hos våra uppdragsgivare

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem och vi genomför våra uppdrag ute hos kund eller i egen regi på något av våra kontor i Göteborg eller Stenungsund.

Inhouse
Inhouseuppdrag innebär att vi sitter i Rördesigns lokaler och använder egna programvaror. Vi använder ofta Rördesigns tekniska standarder och ledningssystem för kvalitet och miljö. Kunderna och uppdragen kan vara lokaliserade i hela Sverige och innebär ibland resor.

Resursförstärkning
Dessa uppdrag innebär att vi är stationerade hos kunder i vår närhet. Uppdragen omfattar allt från resursförstärkning i våra kunders internationella miljardprojekt till löpande underhållsuppdrag.

Läs mer

Projektering av ny mät- och reglerstation

Swedegas investerar i en ny högtrycksledning för naturgas mellan stamnätet och Preems nya vätgasanläggning som ska byggas vid raffinaderiet i Göteborg. Preems vätgasanläggning gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Vätgas är en viktig komponent när förnybara drivmedel produceras och det har länge varit brist på vätgas som begränsat produktionen.

Elajo Mekanik AB fick totalentreprenaden för den nya mät- och reglerstationen där Rördesign har gjort layouter, beräkningar och tillverkningsunderlag.

Läs mer

Kvalitet och miljö

Rördesign har ett ledningssystem som bygger på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi skall alltid utifrån erfarenhetsåterföring från genomförda uppdrag, feedback från våra kunder kontinuerligt underhålla och utveckla vårt ledningssystem för Kvalitet & Miljö i syfte att bli bättre.

Förbättrad kvalitet och kundnöjdhet i våra uppdrag
Målet är att nå 100% kundnöjdhet. Alla våra projekt utvärderas utifrån följande kvalitetsmål: Funktion, Acceptans, Budget och Tid. För oss är kvittot på kvalitet när kunden kommer tillbaka, men inte produkten vi levererat.

Minskad miljöpåverkan
Vårt övergripande miljömål är att minska vår miljöpåverkan i enlighet med de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat.

Kvalitetspolicy
Rördesign skall alltid sträva efter att uppfylla våra uppdragsgivares uttalade krav och underförstådda förväntningar. Vi skall till våra uppdragsgivare leverera innovativa och väl genomarbetade tekniska lösningar som bygger på våra medarbetares kunskap, erfarenhet och förmåga till problemlösning.
Vi skall leverera våra tjänster till rätt omfattning, till rätt kvalitet och inom givna tidsramar och ekonomiska ramar.

Miljöpolicy
Samtliga medarbetare skall visa miljömedvetenhet i form av omtanke och respekt för vår miljö. Vi skall följa de lagar och krav som intressenter och uppdragsgivare ställer på oss både i uppdrag och i den dagliga verksamheten på våra arbetsplatser.

Våra uppdragsgivare bedriver verksamhet där respekt för begreppen säkerhet, hälsa för individen och miljö är centrala och en förutsättning för långsiktig utveckling. Som ingenjörer skall vi i våra uppdrag sträva efter att välja tekniska lösningar som är säkra, ej påverkar individens hälsa negativt och som medför minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö.

Vi skall i den dagliga verksamheten på våra arbetsplatser välja produkter med en miljöprofil och undvika produkter som har en negativ miljöpåverkan under sin livscykel. Källsortering och återvinning skall vara självklara begrepp för varje medarbetare på våra arbetsplatser ute hos våra uppdragsgivare såväl som på våra egna kontor.

Läs mer